Kwalifikacja do grup psychoterapii

Marzena Słoń

psycholog, dyplomowany psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Jestem absolwentką Psychologii. Od 11 lat pracuję z młodzieżą oraz osobami dorosłymi cierpiącymi na różne zaburzenia, znajdującymi się w trudnych sytuacjach życiowych lub kryzysach emocjonalnych.
Jestem również psychoterapeutką w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyłam 4 – letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowie, akredytowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, uzyskując dyplom psychoterapeuty psychodynamicznego.

Brałam udział w szkoleniu z zakresu poszukiwania znaczeń marzeń sennych w praktyce klinicznej.Doświadczenie jako psycholog i terapeuta zdobyłam współpracując z różnymi instytucjami i placówkami (Świętokrzyskie Centrum Profilaktyki i Edukacji, Centrum Interwencji Kryzysowej w Kielcach, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, Ośrodek Interwencyjno-Terapeutyczny dla Osób Bezdomnych w Kielcach). Kliniczne doświadczenie uzyskałam odbywając staż na Oddziale Psychiatrycznym w Świętokrzyskim Centrum Psychiatrii w Morawicy.
Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji dbając o dobro moich pacjentów oraz wysoką jakość wykonywanej pracy. Pracuję z młodzieżą oraz osobami dorosłymi w formie psychoterapii indywidualnej oraz grupowej. Prowadzę również psychoterapię kobiet w ciąży oraz młodych matek w diadzie matka-dziecko. Oznacza to, że wizyty odbywają się razem z niemowlęciem. Kieruję się Kodeksem Etyczno – Zawodowym Psychologa oraz Kodeksem Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
Zapewniam pacjentom poczucie bezpieczeństwa i dyskrecji.  11

Close Menu