Magdalena Hińcz

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

Jestem pedagogiem o specjalności- terapia psychologiczno-pedagogiczna, certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień. Ukończyłam specjalistyczne szkolenie w dziedzinie psychoterapii uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Jestem absolwentką certyfikowanego specjalistycznego szkolenia z zakresu uzależnień behawioralnych, również w Instytucie Psychologii Zdrowia. W ramach podniesienia kwalifikacji zawodowych ukończyłam certyfikowany kurs terapeuty skoncentrowanego na rozwiązaniach w Centrum Kształcenia Kadr Medycznych i Psychoterapii oraz szkolenie z Treningu Zastępowania Agresji. Posiadam 10 – letnie doświadczenie w pracy z pacjentami uzależnionymi. Pracowałam jako terapeuta w Stacjonarnym Ośrodku Leczenia Uzależnień w Radomiu. Prowadziłam tam terapię grupową i indywidualną osób uzależnionych chemicznie i behawioralnie. Równolegle pracowałam w Poradni dla Osób Uzależnionych w Radomiu. W ramach pracy poradnianej prowadziłam terapię indywidualną z osobami współuzależnionymi, rodzicami osób uzależnionych i uzależnionymi behawioralnie. Prowadziłam program reintegracji społecznej osób uzależnionych po ukończonej terapii. Jednocześnie od kilku lat jestem realizatorem programów profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych w Radomiu.

Close Menu