Magdalena Hińcz

pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji

Jestem pedagogiem o specjalności terapia psychologiczno-pedagogiczna, specjalistą psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Ukończyła specjalistyczne szkolenie psychoterapii uzależnień w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Ukończyłam specjalistyczne szkolenie uzupełniające z zakresu uzależnień behawioralnych również w Instytucie Psychologii Zdrowia. Posiadam 9 – letnie doświadczenie w pracy z uzależnieniem. Pracuję w Stacjonarnym Ośrodku Leczenia Uzależnień Stowarzyszenia Karan. Prowadzę tam terapię grupową i indywidualną osób uzależnionych chemicznie i behawioralnie. Jednocześnie jestem realizatorem programów profilaktyki uzależnień w placówkach oświatowych w Radomiu. W ramach Poradnia Stowarzyszenia Karan pracuję z osobami współuzależnionymi oraz patologicznymi hazardzistami i ich rodzinami. Dodatkowo prowadzę program reintegracji społecznej osób uzależnionych po ukończonej terapii

Close Menu