Diagnoza Osobowości MMPI-2

MMPI®-2 – Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®-2

 

MMPI®-2 to samoopisowy kwestionariusz osobowości stosowany głównie w diagnozie klinicznej w celu oceny osobowości i zaburzeń psychicznych (depresyjnych, psychotycznych, lękowych). Znajduje on zastosowanie również w obszarach nieklinicznych (np. przesiewowe badania kandydatów do pracy, rekrutacja na studia, pobór wojskowy).

W zależności od kierunku diagnozy test ten może być jedynym narzędziem diagnostycznym (przede wszystkim ocena osobowości, wstępna, ogólna ocena stanu psychicznego) lub też częścią procesu diagnostycznego obok innych kwestionariuszy (np. diagnoza różnicowa autyzmu).

W Mazowieckiej Klinice Psychoterapii i Psychiatrii w Radomiu psycholog – diagnosta zazwyczaj poszerza diagnostykę narzędziem MMPI®-2 o inne kwestionariusze (np. ACL, IBZO).

Zawsze jego użycie musi być poprzedzone zebraniem wywiadu przez psychologa.Test MMPI®-2 jest tak skonstruowany, aby jego wyniki dostarczały informacji na temat codziennego funkcjonowania i sposobu interpretowania rzeczywistości przez Pacjenta. Pytania mają formę stwierdzeń, do których należy się ustosunkować, odpowiadając „prawda”, „fałsz” lub „nie wiem”.

MMPI®-2 interpretuje się poprzez ocenę, w jakim stopniu są u Pacjenta natężone różne cechy – np. depresyjność, introwersja społeczna czy hipochondria.W teście MMPI®-2 skale kliniczne mierzą obecność i natężenie objawów takich zaburzeń / zespołów symptomów, jak:

 

  • Hipochondria,

  • Depresja,

  • Histeria,

  • Psychopatia,

  • Męskość/kobiecość,

  • Paranoja,

  • Psychastenia,

  • Schizofrenia,

  • Hipomania,

  • Introwersja społeczna.  

Close Menu