Trening Umiejętności Społecznych

Mazowiecka Klinika Psychoterapii i Psychiatrii w Radomiu serdecznie zaprasza do udziału w Treningu Umiejętności Społecznych, prowadzonym przez zespół psychologów z certyfikatem trenera TUS.

TUS, czyli Trening Umiejętności Społecznych, to zajęcia warsztatowe, których głównym celem jest nauka efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego.

Trening Umiejętności Społecznych

TUS pozwala ćwiczyć m.in.:

 • inicjowanie rozmowy i jej podtrzymywanie;
 • nawiązywanie nowych relacji;
 • aktywne słuchanie rozmówcy;
 • odmawianie;
 • przyjmowanie i wyrażanie krytyki;
 • udział w dyskusjach;
 • nazywanie i różnicowanie emocji;
 • wyrażanie uczuć;
 • respektowanie granic oraz ich stawianie;
 • odróżnianie zachowań asertywnych, agresywnych i uległych;
 • proszenie o pomoc i udzielanie pomocy;
 • komplementowanie innych oraz reagowanie na komplementy ze strony otoczenia;
 • umiejętność współpracy w grupie oraz wypracowywania porozumienia;
 • umiejętność samokontroli;
 • przewidywanie konsekwencji działań;
 • planowanie działań;
 • odraczanie gratyfikacji.

TUS przeznaczony jest przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, choć w odpowiednio dostosowanej postaci może być także bardzo użyteczny dla pacjentów dorosłych.

TUS pomocny będzie dla:

 • pacjentów z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera;
 • pacjentów, u których zdiagnozowano ADHD;
 • pacjentów z diagnozą zaburzeń zachowania (np. przejawiających zachowania agresywne);
 • osób nieśmiałych, lękliwych, wycofanych;
 • osób mających trudności z nawiązywaniem satysfakcjonujących relacji z innymi.

TUS odbywa się w grupach uwzględniających etap rozwojowy uczestników.
Trening prowadzimy w następujących grupach wiekowych:

 • 6 – 7 lat,
 • 8 – 9 lat,
 • 10 – 12 lat,
 • 13 – 14 lat,
 • 15 – 17 lat,
 • w grupie dla osób dorosłych.
W naszej placówce w Radomiu TUS prowadzą:

psycholog, pedagog, certyfikowany trener TUS Edyta Moćko
psycholog dzieci i młodzieży, certyfikowany trener TUS Zuzanna Bartczak
psycholog, pedagog, certyfikowany trener TUS Anna Szewczyk
Close Menu