Agnieszka Korcz

psycholog, psychoterapeuta

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.
Przez ostatnich kilkanaście lat zdobywałam swoje doświadczenie zawodowe jako psycholog, pracując z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także z ich rodzinami. Pracę psychoterapeutyczną realizowałam podczas praktyki własnej, a także w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Radomiu, gdzie pracowałam zarówno z młodzieżą, jak i osobami dorosłymi.
Wiele lat współpracowałam jako psycholog i psychoterapeuta z Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, realizując zadania skierowane do najbardziej potrzebujących – osób z depresją, po traumatycznych przeżyciach, po stratach, z trudnościami w funkcjonowaniu w życiu codziennym i społecznym.
Odpowiadając na potrzeby moich pacjentów:
Ukończyłam 4,5 letnie szkolenie systemowo – psychodynamiczne, podejście zintegrowane, przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty. Szkolenie atestowane było przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego realizowane w ramach Fundacji Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J.J. Haubenstocków
Jestem także absolwentką rocznego szkolenie z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej zaburzeń osób dorosłych w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie.
Dodatkowo ukończyłam roczny, atestowany kurs „Terapia małżeństw i par ze szczególnym uwzględnieniem podejścia systemowego”, organizowany przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii im. Profesor Marii Orwid.

Obecnie zdobywam wiedzę na rocznym, atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego kursie „Podejście psychodynamiczne w praktyce klinicznej”.
Odbyłam bardzo wiele szkoleń, które z powodzeniem wykorzystuję w swojej pracy zawodowej.
Pracuję głownie z młodzieżą, dorosłymi, parami oraz rodzinami.
Swoją pracę stale superwizuję.
Wdrażam skuteczne metody psychoterapeutyczne, aby pomóc pacjentom zrozumieć siebie i umożliwić im przyjęcie nowych postaw wobec różnych sytuacji życiowych.
Dodatkowo jestem instruktorką programu „Uważność w edukacji. Kosmos i Kajo”. Kształciłam się m.in. w Barcelonie w zakresie pracy ze strategiami i technikami radzenia sobie ze stresem poprzez mindfulness. W kręgu moich zainteresowań jest działanie przeciw wypaleniu zawodowemu oraz sposoby na zachowanie balansu w codziennym życiu.

Close Menu