Szkolenia

Praktyki studenckie

Zapraszamy studentów psychologii i kierunków pokrewnych zainteresowanych pracą kliniczną z pacjentami.

Praktyki w Klinice umożliwiają zapoznanie się ze specyfiką pracy takich specjalistów, jak: lekarze psychiatrzy, psychoterapeuci, psychologowie, specjaliści psychoterapii uzależnień, terapeuci zaburzeń rozwojowych, superwizorzy psychoterapii, mediatorzy.

Kładziemy zdecydowany nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych, poznawanie własnych trudności i mocnych stron w kontakcie z pacjentami oraz wpływu osobistej historii życia i doświadczeń na podejście do pacjentów i współpracowników. Praktyki w Klinice mają charakter doświadczenia własnego.

Nie zaniedbujemy też odwoływania się do wiedzy teoretycznej. Uznajemy, że poza predyspozycjami  empatyczno – intuicyjnymi, jest ona niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia procesu diagnostycznego, a w dalszej kolejności leczącego.

Studenci mają możliwość poznania pracy z pacjentami leczonymi zarówno metodą psychoterapii indywidualnej, jak i grupowej.

Naszym celem jest zapoznać przyszłych specjalistów zdrowia psychicznego m.in. z:

 • prowadzeniem konsultacji diagnostycznych i zbieraniem wywiadu wstępnego w przypadku pacjentów dorosłych, młodzieżowych i dziecięcych,
 • wykorzystywaniem zatwierdzonych klasyfikacji zaburzeń i chorób psychicznych do stawiania diagnozy,
 • przekazywaniem diagnozy pacjentom oraz motywowaniem ich do podjęcia leczenia,
 • zawieraniem kontraktu z pacjentami
 • przewidywaniem potencjalnych trudności w procesie leczenia,
 • dobieraniem metody oddziaływań psychologicznych do możliwości, motywacji i celów pacjenta,
 • sytuacjami, kiedy częścią leczenia jest kontakt z rodziną pacjenta,
 • sytuacjami oporu, impasu w psychoterapii,
 • innymi sytuacjami trudnymi (np. agresywne i autoagresywne zachowania pacjentów),
 • zasadami i dylematami etycznymi w pracy klinicznej,
 • wykorzystaniem psychodramy i psychorysunku w leczeniu,
 • zastosowaniem TRE oraz ćwiczeń oddechowych i relaksacyjnych w procesie leczenia,
 • specyfiką leczenia wybranych diagnoz klinicznych,
 • specyfiką leczenia w różnych warunkach klinicznych (oddziały stacjonarne, dzienne, placówki ambulatoryjne, leczenie refundowane i odpłatne). 

Podstawą praktyk jest odgrywanie sytuacji klinicznych przez studentów oraz praca na studium przypadku.

Koszt praktyk zależy od ilości studentów w grupie. Zazwyczaj jest to 20 zł za godzinę.

Close Menu