Neuropsycholog

Neuropsycholog zajmuje się oceną procesów psychicznych oraz zachowania, w odniesieniu do osoby ze stwierdzoną dysfunkcją mózgu (w wyniku urazu, udaru, choroby neurologicznej lub otępienia) lub w odniesieniu do osoby zdrowej, aby dowiedzieć się jak zdrowo funkcjonujący mózg reguluje zachowanie człowieka w zakresie poszczególnych procesów poznawczych. Neuropsycholog ocenia zatem związek pomiędzy aktualnym stanem mózgu a stanem procesów psychicznych, odwołując się w procesie diagnozy do danych medycznych dotyczących pacjenta, do wiedzy psychologicznej o funkcjonowaniu człowieka, wiedzy biologicznej (budowa i funkcje ośrodkowego układu nerwowego, choroby OUN z ich behawioralnymi konsekwencjami), wiedzy o mózgowych mechanizmach zachowania człowieka w normie i patologii. Ważnym celem postępowania badawczego neuropsychologa jest określenie, jakich sfer życia psychicznego, jakich funkcji poznawczych dotyczą trudności chorego, w jaki dokładnie sposób się przejawiają, jaki jest ich mechanizm oraz oceny, które z funkcji są zachowane i jakie istnieją możliwości pomocy choremu w codziennym funkcjonowaniu. W rozmowie z neuropsychologiem, rodzina chorego może uzyskać cenne wskazówki postępowania z chorym, a także radzenia sobie z zaistniałym w tej sytuacji stresem.

Close Menu