Jakub Zaręba

Lekarz specjalista psychiatra

Zajmuję się leczeniem zaburzeń psychicznych takich jak: depresja, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, nerwice, zaburzenia snu, zaburzenia pamięci, zaburzenia nastroju, zaburzenia psychiczne u osób w wieku podeszłym, zaburzenia psychiczne u osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Close Menu