Edyta Mazur

Lekarz specjalista psychiatra

Ukończyłam Akademię Medyczną w Gdańsku  na Wydziale Lekarskim w 1993r.

 Szkolenie specjalizacyjne z psychiatrii odbywałam po kierunkiem dr n. med. Jerzego Szafranka,  a staż w I Klinice Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie kierowanej przez Prof Jacka Wciórkę. Dyplom specjalisty psychiatry uzyskałam w 2000 r. Od 1995r pracuję w szpitalu psychiatrycznym w Radomiu, gdzie  zajmuję się diagnozowaniem i leczeniem chorób psychicznych, zaburzeń nastroju oraz zaburzeń wieku podeszłego. 

          Współpracowałam przez wiele lat  ze Stowarzyszeniem  „ Wzajemna Pomoc” prowadząc konsultacje dla pacjentów oraz ich rodzin. Byłam jedną  z prowadzących program „Droga do Siebie”,  oparty na idei  trójprzymierza  – pacjenta, terapeuty i rodziny w leczeniu schizofrenii oraz choroby afektywnej dwubiegunowej, którego koordynatorem był Prof. Bogdan de Barbaro. Było to dla mnie ważne doświadczenie zawodowe, dzięki któremu  miałam możliwość korzystania z wiedzy  wybitnego psychiatry,  jak również uczestniczenia w procesie nabywania przez pacjentów wpływu na przebieg ich choroby. Psychiatria środowiskowa, której tak brakuje w naszym regionie, nadal pozostaje w kręgu moich zainteresowań i  planów zawodowych. 

            W swojej pracy z pacjentami staram się łączyć rzetelną wiedzę popartą długoletnią praktyką oraz  ciągłym podnoszeniem kwalifikacji,  by skutecznie  pomagać osobom doświadczającym problemów psychicznych – psychoz, depresji, lęku i  zaburzeń poznawczych. 

Close Menu