Tomasz Krasowski

lekarz specjalista psychiatra

Lekarz – specjalista w dziedzinie psychiatrii. Absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Łodzi. Ukończył też Podyplomowy Kurs Psychoterapii w nurcie Psychodynamicznym i Systemowym. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia myślenia, nastroju i zachowania (zdobyte m.in. w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, Klinice Psychiatrii w Lublinie oraz Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Uzależnień i Poradni dla Osób z Autyzmem w Radomiu). Prowadzi prywatną praktykę psychiatryczną w Puławach i Radomiu. Proponuje porady pacjentom oczekującym rozpoznania swoich problemów psychicznych w aspekcie najnowszej wiedzy neurobiologicznej oraz ewentualnych ich powiązań z chorobami somatycznymi. Zawsze w porozumieniu z pacjentem proponuje plan i sposoby leczenia. Zapewnia monitorowanie farmakoterapii i psychoterapii ze szczególnym uwzględnieniem współwystępowania zaburzeń psychicznych z chorobami somatycznymi.

Close Menu