Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna, jak sama nazwa wskazuje, opiera się na relacji „jeden na jeden”.

Sesje psychoterapii indywidualnej odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Trwają 50 minut. Częstotliwość sesji podyktowana jest problematyką Pacjenta. W zależności od jego diagnozy psychoterapeuta odpowiednio stosuje ekspresywną lub podtrzymującą formę psychoterapii.

Forma ekspresywna polega na pogłębionej analizie nieświadomości Pacjenta. Wykorzystywane są tu techniki klaryfikacji, konfrontacji i interpretacji do zbadania nieświadomych konfliktów wewnętrznych, motywacji i znaczenia objawów. Celem jest modyfikacja dezadaptacyjnego systemu mechanizmów obronnych oraz integracja różnych części psychiki.

Forma podtrzymująca opiera się na poradnictwie i psychoedukacji.. Oznacza to, że jej celem nie jest zasadnicza zmiana osobowości, ale raczej redukcja niepokoju i lepsze przystosowanie do danych warunków. Forma ta zakłada większą w porównaniu do wyżej wymienionej aktywność psychoterapeuty.

Close Menu