Maciej Grabowski

Lekarz specjalista psychiatra

        Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Staż podyplomowy odbyłem w Szpitalu św. Wojciecha w Gdańsku, staż z psychiatrii w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku. Szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychiatrii ukończyłem w SWPZZPOZ w Radomiu. W trakcie specjalizacji odbyłem liczne staże i kursy m.in. w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, CM w Bydgoszczy, ŚCP w Morawicy, CMKP w Warszawie. W kwietniu 2021r. zdałem egzamin specjalizacyjny w dziedzinie psychiatrii.

        Posiadam doświadczenie zarówno w lecznictwie zamkniętym jak również ambulatoryjnym. Pracowałem w oddziałach ogólnopsychiatrycznych, w oddziale odwykowym, oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego. Pełniłem również całodobowe dyżury w powyższych oddziałach i ZOL-u psychiatrycznym. Obecnie konsultuje psychiatrycznie ZOL i inne oddziały szpitalne SPZZOZ w Iłży.

       Stale współpracuję z psychologami, psychoterapeutami oraz lekarzami innych specjalizacji, starając się pomóc jak najlepiej każdemu pacjentowi. Staram się systematycznie dokształcać i uaktualniać posiadaną wiedzę poprzez uczestnictwo w konferencjach psychiatrycznych

Close Menu