Psychoterapia szkoleniowa

Psychoterapia szkoleniowa dla psychoterapeutów

Szanowne Koleżanki i Koledzy – Psychologowie i Psychoterapeuci,

Mazowiecka Klinika Psychoterapii i Psychiatrii w Radomiu serdecznie zaprasza Psychoterapeutów oraz osoby w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii lub planujące takie szkolenie do udziału w 2 – letniej grupie self – experience.

Całość doświadczenia grupowego będzie stanowiło 250 godzin terapii własnej, wymaganej do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Własna psychoterapia szkoleniowa umożliwia kandydatom do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty zwiększenie świadomości swojego osobistego wkładu w proces psychoterapii oraz kontrolę tego wkładu.

Terapeuci zyskują większą wiedzę o sobie, lepsze rozumienie wpływu historii swojego życia na bieżące funkcjonowanie, świadomość własnych zasobów i ograniczeń. To minimalizuje ryzyko załatwiania własnych problemów w relacjach z Pacjentami, odreagowania własnych emocji w prowadzonych procesach terapeutycznych, pozwala odróżniać, co w relacji z Pacjentem pochodzi z Pacjenta, a co od Terapeuty.

Wydajemy potwierdzenie liczby odbytych godzin doświadczenia własnego.

Close Menu