Beata Nowak

psycholog, pedagog, certyfikowany terapeuta uzależnień i współuzależnienia, psychoterapeuta

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie na kierunku psychologia rodziny. Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej i resocjalizacji. 

Kształciłam się w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie –  Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia oraz szkolenie w obszarze Terapii Osób z Uzależnieniami Behawioralnymi.

 Obecnie jestem w procesie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii DIALOG w Warszawie, opartego na podejściu integracyjno – systemowym,  certyfikowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, którego jestem członkiem również w  Sekcji Naukowej Psychoterapii Rodzin.

Od kilkunastu lat pracuję w obszarze pomocy psychologiczno – terapeutycznej z dorosłymi i nastolatkami prowadząc terapię indywidualną, grupową, par i rodzin m.in. w NZOZ Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Radomiu – w Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnień oraz w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Pałacyk” w Radomiu, własnym gabinecie, współpracując z Organizacjami Pożytku Publicznego. Doświadczenie kliniczne zdobywałam podczas staży w Szpitalu Klinicznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie w Oddziale Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi oraz Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic. 

Doskonaląc swoje kompetencje zawodowe ukończyłam m.in. kurs Trenera Grupowego Treningu Zastępowania Agresji (AMITY ART),   Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym, Studium Profilaktyki Problemów Czynnościowych, kurs Edukatora Profilaktyki Uzależnień Behawioralnych, szkolenie z zakresu Pracy ze Sprawcami Przemocy z wykorzystaniem elementów metody DULUTH,  szkolenie w zakresie prowadzenia krótkoterminowej Terapii dla Par i Rodzin z Problemem Alkoholowym. Obecnie uczestniczę  w specjalistycznym kursie „ Podejście Psychodynamiczne w Praktyce Klinicznej” – atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W swojej pracy korzystam z regularnej superwizji. Uczestniczę aktywnie w szkoleniach, seminariach i konferencjach naukowych. 

Close Menu