Cennik

Sesja psychoterapii indywidualnej

50 min

180 zł

Konsultacja diagnostyczna

50 min

180 zł

Sesja psychoterapii grupowej

120-180 min

cena zależna od ilości Pacjentów w grupie

Konsultacja par
Terapia par

60 - 70 min

250 zł - 280 zł

Sesja psychoterapii uzależnienia / współuzależnienia

50 min

180 zł

Konsultacja / Sesja psychoterapii w języku angielskim

50 min

250 zł

Porada Psychologa

50 min

180 zł

Konsultacja psychologiczna dla dzieci i młodzieży

180 zł

Warsztaty psychologiczne

czas trwania zależny od programu

cena zależna od ilości Uczestników w grupie

Poradnictwo rodzinne / poradnictwo okołorozwodowe

60 min

180 zł - 250 zł

Konsultacja neuropsychologiczna

50 min

180 zł

Kompleksowa diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu (z użyciem narzędzia ADOS-2) *

1900 zł

Diagnoza ADHD (z użyciem testu MOXO) **

350 zł

Należy doliczyć koszt konsultacji diagnostycznej u wybranego lekarza psychiatry

Sesja psychoterapii rodzinnej

60 - 70 min

280 - 300 zł

Konsultacja rodzic z dzieckiem

60 min

200 zł

Diagnoza inteligencji i zdolności poznawczych testem Stanford-Binet 5 wraz z opisem

500 zł

* Cena obejmuje szczegółowy wywiad, analizę dotychczasowej dokumentacji medycznej, przeprowadzenie badania przy użyciu narzędzia ADOS-2, konsultację u lekarza specjalisty psychiatry, omówienie wyników, wydanie zaleceń oraz w przypadku wątpliwości diagnostycznych wykorzystanie kolejnych narzędzi diagnostycznych.

** Cena obejmuje szczegółowy wywiad, analizę dotychczasowej dokumentacji medycznej, przeprowadzenie badania przy użyciu testu MOXO, omówienie wyników, wydanie zaleceń. Należy doliczyć koszt konsultacji diagnostycznej u wybranego lekarza psychiatry.

Close Menu