Kwalifikacja do grup psychoterapii

Cennik

Sesja psychoterapii indywidualnej

50 min

150 zł

Konsultacja diagnostyczna

50 min

150 zł

Sesja psychoterapii grupowej

120-180 min

cena zależna od ilości Pacjentów w grupie

Konsultacja par
Terapia par

60 min

200 zł

Sesja psychoterapii uzależnienia / współuzależnienia

50 min

150 zł

Konsultacja / Sesja psychoterapii w języku angielskim

50 min

200 zł

Porada Psychologa

50 min

150 zł

Konsultacja psychologiczna dla dzieci i młodzieży

150 zł

Warsztaty psychologiczne

czas trwania zależny od programu

cena zależna od ilości Uczestników w grupie

Poradnictwo rodzinne / poradnictwo okołorozwodowe

60 min

160 zł - 250 zł​

Konsultacja neuropsychologiczna

50 min

170 zł

Kompleksowa diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu (z użyciem narzędzia ADOS-2) *

1900 zł

Diagnoza ADHD (z użyciem testu MOXO) **

350 zł

* Cena obejmuje szczegółowy wywiad, analizę dotychczasowej dokumentacji medycznej, przeprowadzenie badania przy użyciu narzędzia ADOS-2, konsultację u lekarza specjalisty psychiatry, omówienie wyników, wydanie zaleceń oraz w przypadku wątpliwości diagnostycznych wykorzystanie kolejnych narzędzi diagnostycznych.

** Cena obejmuje szczegółowy wywiad, analizę dotychczasowej dokumentacji medycznej, przeprowadzenie badania przy użyciu testu MOXO, omówienie wyników, wydanie zaleceń.

Close Menu