Informacje podstawowe

Diagnoza psychologiczna to istotny i integralny element wstępnej fazy leczenia. Jest to proces rozpoznania psychologicznych mechanizmów funkcjonowania osoby badanej, leżących u podstaw objawów chorobowych. Dzięki diagnozie psychologicznej można określić możliwości i sposoby rozwiązania występujących problemów, a także zaplanować dobrane do danego pacjenta postępowanie lecznicze.

Podstawą każdej diagnozy psychologicznej jest zebranie wywiadu z pacjentem i obserwacja osoby badanej. W przypadku, gdy pacjent ma już za sobą historię leczenia (psychiatrycznego czy psychoterapeutycznego, lub wsparcia psychologicznego), diagnosta musi zapoznać się z istniejącą dokumentacją medyczną. Czasem wskazane lub wręcz niezbędne jest również wykonanie stosownych testów psychologicznych.

W Mazowieckiej Klinice Psychoterapii i Psychiatrii z siedzibą w Radomiu stosujemy wyłącznie testy zweryfikowane naukowo. Większość wykorzystywanych przez nas narzędzi badawczych to testy psychologiczne wydawane przez Pracownię Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Są to narzędzia tworzone z zachowaniem najwyższych standardów naukowych.

Często diagnoza psychologiczna jest częścią diagnozy psychiatrycznej. Lekarz psychiatra dzięki przeprowadzonemu przez psychologa badaniu dysponuje większą ilością precyzyjnych informacji, które umożliwią właściwy dobór leków.

Warunkiem koniecznym, żeby diagnoza psychologiczna była trafna, jest trzeźwość pacjenta w trakcie badania. Ważne, by badany był też wyspany i wypoczęty.

Niekiedy zdarza się, że w procesie diagnozy psychologicznej udział bierze rodzina pacjenta. Naturalnie dzieje się tak w przypadku pracy psychologa z dziećmi i młodzieżą. Rodzina uczestniczy czasem w procesie diagnostycznym pacjentów z podejrzeniem chorób psychicznych (np. schizofrenii), z chorobami otępiennymi, niepełnosprawnością intelektualną

Close Menu