Oferty współpracy

Oferujemy pracę psychoterapeutom różnych modalności zainteresowanym prowadzeniem leczenia pacjentów dorosłych, młodzieżowych i dziecięcych w ramach sesji indywidualnych, grupowych, rodzinnych oraz par.

Praca w przyjaznym i profesjonalnym zespole specjalistów zdrowia psychicznego, pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora SNPPTP, z dostępem do szkoleń branżowych.

Praca w Klinice umożliwia zaliczenie 150 h stażu klinicznego wymaganego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zapraszamy do kontaktu również lekarzy specjalistów psychiatrów, specjalistów psychiatrów dzieci i młodzieży oraz neurologów (lub będących w trakcie specjalizacji).

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: 

wspolpraca@klinikapsychoterapii.radom.pl

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

669 555 755, 783 655 753

Mazowiecka Klinika Psychoterapii Współpraca

Klauzula informacyjna – REKRUTACJA

*klauzula informacyjna do umieszczenia w ogłoszeniach o pracę  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „KLINIKI PSYCHOTERAPII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” z siedzibą na ul. Zielonej 48, 26-600 Radom

  2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pod adresem e-mail: urszula_przybys@o2.pl oraz pod numerem tel. 530-214-225.

  3. Państwa dane osobowe w celu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego na dane stanowisko są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO -obowiązek prawny, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes.

  4. Odbiorcami danych osobowych pracowników są podmioty świadczące usługi na rzecz Spółki, z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

  5. Dane osobowe kandydatów do pracy będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji na dane stanowisko.

  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, kandydatom do pracy przysługują następujące prawa:prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

  1. Podanie danych osobowych jest konieczne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych może być wykluczenie kandydata do pracy z prowadzonego postępowania rekrutacyjnego. Podanie przez kandydata pozostałych danych ma charakter dobrowolny i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Close Menu