Psychiatra dzieci i młodzieży

Psychiatra dzieci i młodzieży Radom – w czym i jak pomagamy?

Psychiatra dzieci i młodzieży to lekarz, do zadań którego należy diagnoza i leczenie zaburzeń psychicznych w całym spektrum zaburzeń wieku rozwojowego (0-20 lat).

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży jest ogromnie ważną sprawą i znaczącą wartością, gdyż rzutuje ono na ich dalszy rozwój emocjonalny, społeczny, intelektualny, fizyczny.

Dlatego też w przypadku zaobserwowania u swojego dziecka zaburzeń nastroju, snu, hiperkinetycznych, lęków, fobii, tików, trudności szkolnych i rówieśniczych, zaburzeń jedzenia, objawów pod postacią somatyczną (bóle głowy, brzucha) oraz innych niepokojących zachowań, skonsultuj je ze specjalistą. Lekarz rozmawia zarówno z opiekunem, jak i dzieckiem, by móc kompleksowo zdiagnozować problem. 

Wizyta u lekarza psychiatry jest zazwyczaj stresującym wydarzeniem, zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Dlatego warto się do niej przygotować, żeby ten stres zminimalizować. Przed konsultacją:

1. Zabierz ze sobą kserokopie wszelkich dokumentów dotyczących zdrowia dziecka (badania, opinie, orzeczenia, wyniki konsultacji dziecka u innych specjalistów, karty informacyjne z pobytów w szpitalach). 

2. Przygotuj listę leków, jakie przyjmuje dziecko. 

3. Zrób listę problemów, z jakimi dziecko się boryka (zapisz od kiedy i jak często występują, czy są jakieś wyzwalacze, czynniki pogarszające, czy wystąpiły zdarzenia, które mogą mieć związek z tymi trudnościami). 

4. Przypomnij sobie, czy w rodzinie występowały choroby bądź zaburzenia psychiczne. Jeśli tak, zapisz je sobie i poinformuj o tym lekarza psychiatrę. 

5. Przygotuj listę pytań, które chcesz zadać lekarzowi. Może to być związane z objawami dziecka, możliwymi przyczynami występowania tych objawów, zalecanym leczeniem, efektami ubocznymi leków itp. 

Najważniejsze jest jednak to, aby przygotować emocjonalnie dziecko na konsultację psychiatryczną. Dobrze jest przed wizytą wyjaśnić dziecku, że psychiatra jest lekarzem, który zajmuje się zdrowiem psychicznym i że wizyta ma na celu pomóc w zrozumieniu i rozwiązaniu jego problemów. Można także opowiedzieć dziecku, na czym będzie polegała wizyta, jak będzie wyglądała. Zapewnić je o wsparciu i obecności na konsultacji. Jeżeli dziecko chce, może zabrać ze sobą przedmiot, który doda mu otuchy np. ulubiony miś, lalka itp.

Wizyty mogą różnić się w zależności od problemu, z którym przychodzi pacjent. Zazwyczaj jednak, ustalony jest pewien schemat:

 1. Wywiad lekarski – lekarz psychiatra przeprowadza wywiad lekarski, podczas którego zadaje pytania rodzicom/opiekunom oraz pacjentom dotyczące problemów zdrowia psychicznego, dotychczasowej historii medycznej i rodzinnej, a także innych czynników, które mogą mieć wpływ na stan psychiczny pacjenta. 

2. Ocena stanu psychicznego – lekarz psychiatra może przeprowadzić ocenę stanu psychicznego pacjenta, obejmującą obserwację zachowania, nastroju, myśli i innych cech związanych z problemem zdrowia psychicznego. 

3. Badania i testy – lekarz psychiatra może zlecić wykonanie testów psychologicznych w celach diagnostycznych. Wtedy jednak najczęściej „wizyta diagnostyczna” rozkłada się na kilka wizyt. 

4. Diagnoza – na podstawie zebranych informacji, lekarz psychiatra stawia diagnozę oraz szczegółowo wyjaśnia ją opiekunom oraz pacjentowi, a także odpowiada na wszystkie nurtujące pytania. 

5. Plan leczenia – po postawieniu diagnozy lekarz psychiatra omawia z pacjentem oraz jego rodzicami plan leczenia. Może on obejmować stosowanie leków psychiatrycznych, terapię psychologiczną, terapie grupowe. Plan ten może zakładać zlecenie badań krwi w celu sprawdzenia wpływu farmakoterapii na organizm dziecka oraz poszerzenie diagnostyki o inne badania (np. EEG).

6. Lekarz psychiatra dzieci i młodzieży może wyznaczyć wizyty kontrolne, w celu monitorowania efektów przebiegu leczenia oraz stanu psychicznego pacjenta.

Close Menu