Trening Kontroli Złości

Trening Kontroli Złości skierowany jest do osób, które nie potrafią w konstruktywny/bezpieczny sposób radzić sobie ze złością.

Samo pojawienie się złości nie jest złe. Złość to jedna z sześciu podstawowych, wrodzonych, stanowiących wyposażenie genetyczne każdego człowieka emocji. Dzięki złości możemy np. stawiać granice, stanąć w obronie siebie lub innych. Złość daje siłę i determinację do walki o to, co dla nas ważne, daje poczucie sprawczości, decyzyjność. Istotne jest to, w jaki sposób emocja złości zostaje wyrażona. Problem pojawia się w momencie, kiedy złość przeradza się w agresję i krzywdzenie innych.

Trening Kontroli Złości może pomóc zarówno dzieciom, młodzieży, jak i dorosłym w radzeniu sobie z tą emocją. Trening Kontroli Złości jest narzędziem terapii poznawczo – behawioralnej. Zajęcia mają charakter treningu grupowego. W trakcie zajęć uczestników uczy się analizy sytuacji, w jakiej się znajdują, modeluje się nowe zachowania i wzmacnia pozytywne postawy w momencie przeżywania złości. Uczestnicy mają możliwość nabyć kluczowe umiejętności kontroli własnych impulsów, jak i oswoić naturalną emocję złości. Trening Kontroli Złości głównie wykorzystuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą ze względu na to, że właśnie ta grupa społeczna nie posiada odpowiednich kompetencji do radzenia sobie z własnymi impulsami. Warto podkreślić, że metoda ta również sprawdza się w pracy z osobami dorosłymi, które z różnych przyczyn nie potrafią zapanować nad afektem.

Trening Kontroli Złości to cykl spotkań, którego celem jest nauka różnicowania złości i agresji, oraz wypracowanie samokontroli w sytuacji poprzedzającej agresję, a także nabycie samoświadomości w obszarze emocji i sygnałów płynących z ciała, umiejętności autoanalizy i zwiększenie siły wewnętrznej do kontroli własnych zachowań w sytuacji prowokacji przez innych.

Przebieg treningu jest zaplanowany i składa się z kilku etapów.

Początek treningu to nauka odróżniania naturalnej emocji złości od agresji, poznanie cyklu, w którym dochodzi do agresji. Uczestnicy uczą się rozpoznania wyzwalaczy – czynników wewnętrznych (czyli myśli, przekonań, które napędzają złość) i czynników zewnętrznych (czyli postaw, zachowań i słów innych ludzi lub sytuacji prowokujących wyzwolenie złości). Następnie uczestnicy uczą się rozpoznawania sygnałów płynących z ciała, które informują o przeżywaniu złości i zbliżającej się agresji (np. zaciśnięte pięści, napięte mięśnie, szybsze bicie serca). Kolejny etap rozpoczyna proces zmiany zachowań. Uczestnicy poznają „reduktory” złości, czyli techniki umożliwiające obniżenie poziomu gniewu (np. głębokie oddychanie, liczenie wstecz, przyjemne wyobrażenia). Następnie trener wprowadza zagadnienie monitów, czyli autoinstrukcji, werbalnych upomnień zwiększających szanse na poradzenie sobie w sytuacji poprzez spojrzenie na nią bardziej racjonalnie. Kolejnym etapem jest ćwiczenie umiejętności myślenia o konsekwencjach danej postawy, czyli myślenia przyczynowo-skutkowego (konsekwencje krótko i długoterminowe, wewnętrzne i zewnętrzne). Ostatnim etapem cyklu kontroli złości, jaki poznają uczestnicy, jest samoocena. Nauka wzmacniania pozytywnej reakcji poprzez docenienie siebie.

SEKWENCJA KONTROLI ZŁOŚCI

sekwencja kontroli złości
Close Menu