Urszula Przybyś-Latarska

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Posiadam certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (certyfikat nr 357). Jestem także członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Praktykę kliniczną zdobywałam w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu, na oddziale psychiatrycznym Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową w NZOZ Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu, w NZOZ Poradni Zdrowia Psychicznego NeuroPuls w Radomiu, w Centrum Medycznym Corten Medic. Obecnie pełnię funkcję opiekuna merytorycznego Mazowieckiej Kliniki Psychoterapii i Psychiatrii.

Jestem absolwentką rocznego specjalistycznego Kursu Psychodynamicznej Psychoterapii Grupowej, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Ukończyłam także kurs dotyczący analizy marzeń sennych w praktyce klinicznej.

Stale podnoszę swoje kompetencje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach, seminariach, konferencjach i sympozjach naukowych. Moja praca psychoterapeutyczna podlega stałej superwizji. Przez 6 lat byłam superwizantką dr Piotra Drozdowskiego – psychiatry, psychoterapeuty i superwizora psychoterapii, posiadającego certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Naukowej Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, długoletniego kierownika Oddziału Nerwic i Zaburzeń Osobowości Kliniki Psychiatrycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracowałam również w ramach superwizji z superwizorką Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, jako psychoterapeuta pracującą od 1969 r. Magdaleną Nałęcz-Nieniewską oraz dr Katarzyną Wrzesień – lekarzem psychiatrą, certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, superwizora i analityka Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”. Aktualnie superwizuję się u Józefy Cisek, psychologa klinicznego, certyfikowanego superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.


Close Menu