Diagnoza ADHD

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) –  zespół nadpobudliwości psychoruchowej

ADHD  to neurorozwojowe zaburzenia psychiczne, które powodują deficyty uwagi, nadpobudliwość ruchową, hiperaktywność, impulsywność.

ADHD to zaburzenie neurorozwojowe, czyli związane z nieprawidłowościami funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego.

ADHD może wystąpić w wyniku  tego, że poszczególne struktury mózgu nie rozwijają się w równym tempie. Przyczyną tego zaburzenia mogą być też czynniki genetyczne. Nasileniu objawów tego zespołu mogą sprzyjać z kolei czynniki psychospołeczne (np. zaniedbania środowiskowe), obciążenia okołoporodowe (np. niedotlenienie płodu ), urazy głowy, niewłaściwa dieta dziecka, zatrucia metalami ciężkimi.

Diagnoza ADHD to złożony proces, na który składa się m.in. zebranie wywiadu na temat występujących objawów oraz wywiadu rozwojowego, rodzinnego, środowiskowego, zastosowanie adekwatnych narzędzi badawczych (testów i kwestionariuszy psychologicznych), odbycie konsultacji psychiatrycznej.

W Mazowieckiej Klinice Psychoterapii i Psychiatrii w Radomiu wykorzystujemy w procesie diagnozy ADHD Test Moxo.

Moxo pozwala wspierać tę diagnozę w obszarze zaburzeń uwagi, czasu reakcji, impulsywności oraz nadaktywności dla dwóch grup badanych:

  • dzieci w wieku 6-12 lat
  • młodzieży i dorosłych w wieku 13-70 lat.

Test ten umożliwia także ocenę skuteczności podjętego leczenia poprzez jego wielokrotne wykonywanie w różnych odstępach czasu.

Test Moxo jest narzędziem zweryfikowanym naukowo o 90% skuteczności.

Close Menu