DDA/DDD

DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików), DDD (Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych)

DDA i DDD to terminy niezwykle popularne, jednak o dużym poziomie ogólności. Co w praktyce oznacza u danej osoby każdy z tych terminów może przekonać się dopiero psychoterapeuta po przeprowadzeniu rzetelnego wywiadu z Pacjentem – wtedy możemy konkretnie wskazać na zaburzenia osobowości, nerwicowe, depresyjne itp. Leczeniem osób uzależnionych i współuzależnionych zajmuje się specjalista psychoterapii uzależnień. Syndrom DDA/DDD leczony jest przez psychoterapeutę.

Cechy wymagające postępowania diagnostycznego to:

 • Poczucie odmienności,
 • Krytyczna samoocena i zbyt poważne traktowanie siebie samego,
 • Brak umiejętności czerpania satysfakcji z życia, przeżywania radości, zabawy,
 • Pracoholizm, nadodpowiedzialność lub całkowity brak odpowiedzialności,
 • Reagowanie bardzo silnym niepokojem na niepowodzenia,
 • Niezrozumienie/ignorowanie własnych potrzeb emocjonalnych, trudności w okazywaniu uczuć,
 • Funkcjonowanie zgodnie z zasadą „wszystko albo nic”,
 • Impulsywność, trudności w realizacji planów życiowych z nią związane,
 • Obawa przed nawiązywaniem bliskich kontaktów z innymi ludźmi, nadmierny poziom nieufności,
 • Obawa przed odrzuceniem i stałe poszukiwanie aprobaty dla własnej osoby,
 • Nieświadome poszukiwanie napięć i kryzysów, a następnie uskarżanie się na ich skutki,
 • Poczucie, że jest się stale ignorowanym bądź stale atakowanym,
 • Nadmierna wrażliwość bądź nadmierna obojętność (znieczulenie emocjonalne),
 • Trudności w zrelaksowaniu się, odpoczynku,
 • Samotność, izolacja,
 • Huśtawki nastroju,
 • Łatwe popadanie w uzależnienia,
 • Nieświadome wybieranie na partnerów osób skłonnych do uzależnień,
 • Konieczność zgadywania, co jest normalne, a co nie.
Close Menu