Psychoterapia dorosłych

Oferta leczenia skierowana jest do osób, które cierpią m.in. z powodu:

 • zaburzeń o podłożu nerwicowym (np. natrętne myśli i wyobrażenia, natrętne czynności, objawy hipochondryczne),
 • zaburzeń nastroju (np. depresja, chwiejność nastroju),
 • zaburzeń lękowych (np. zespół lęku uogólnionego, fobie, zespół lęku panicznego),
 • zaburzeń osobowości (np. borderline),
 • zaburzeń jedzenia (np. anoreksja, bulimia, nocne objadanie się),
 • zaburzeń snu (np. lęki i koszmary senne, bezsenność, nadmierna senność),
 • objawów psychosomatycznych, czyli dolegliwości cielesnych o podłożu psychicznym (np. zespół jelita nadwrażliwego, migreny, duszności, problemy skórne, bóle w klatce piersiowej),
 • zaburzeń życia seksualnego (np. uzależnienie od pornografii, przedwczesny/opóźniony wytrysk, zaburzenia orgazmu),
 • trudności w relacjach międzyludzkich (np. niemożność utrzymania stabilnych, długotrwałych relacji interpersonalnych, nieśmiałość, poczucie osamotnienia),
 • niskiej odporności na stres,
 • braku zadowolenia z życia, poczucia braku sensu życia,
 • niskiego poczucia własnej wartości,
 • problemów wynikających z przebytego urazu (np. doznanej przemocy),
 • kryzysów życiowych (np. zdrady partnera, utraty pracy, przedłużającej się lub nadmiernej żałoby, wypalenia zawodowego),
 • syndromu DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)/DDD (Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych),
 • trudności w kontrolowaniu złości i zachowań agresywnych,
 • zaburzeń adaptacyjnych (trudności z przystosowaniem się do nowych okoliczności życiowych – np. rodzicielstwo, przejście na emeryturę, zmiana miejsca zamieszkania),
 • schizofrenii i zaburzeń psychotycznych (terapie podtrzymujące).
Close Menu