Ewa Bęgier

Lekarz specjalista psychiatra

Ukończyłam Wydział Wojskowo – Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Staż podyplomowy odbywałam w Uniwersyteckim Szpitalu Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi. Staż z psychiatrii zrealizowałam w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Józefa Babińskiego w Łodzi.

Szkolenie specjalizacyjne w zakresie psychiatrii odbyłam w SWPZZPOZ im. Barbary Borzym w Radomiu. W szpitalu tym pracowałam na Oddziałach Ogólnopsychiatrycznych, Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania, Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Pełniłam również dyżury w szpitalu SWPZZPOZ. Jesienią 2021 r. zdałam Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie psychiatrii. Współpracuję z lekarzami innych specjalizacji, psychologami i psychoterapeutami.

Zajmuję się leczeniem zaburzeń psychicznych takich jak: schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, depresja, zaburzenia snu, nerwice, zaburzenia pamięci, uzależnienia.

Close Menu