Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa jest rodzajem pomocy psychologicznej udzielanej przez psychologa w nagłych przypadkach osobom, które przeżyły destrukcyjne wydarzenie. Jej celem jest przywracanie utraconej równowagi psychicznej oraz zdolności do działania i autonomii. Interwencja kryzysowa ma także zapobiegać przejściu kryzysu ostrego w stan chroniczny.
Close Menu