Psychiatra dorosłych

Psychiatra Radom – w czym i jak pomagamy?

Psychiatra to lekarz medycyny, który diagnozuje i leczy choroby oraz zaburzenia psychiczne przy pomocy odpowiednio dobranych leków. 

Psychiatra jest specjalistą, który ukończył 6-letnie studia medyczne oraz 5-letni staż w szpitalu (tzw. rezydentura), podczas którego aktywnie doszkalał się na kursach i konferencjach. Tytuł specjalisty psychiatry uzyskuje się po pomyślnie zdanym egzaminie specjalizacyjnym.

Z uwagi na przygotowanie medyczne lekarz psychiatra ocenia zdrowie psychiczne w kontekście pracy układu nerwowego, hormonalnego, krążeniowego, oddechowego. Dzięki temu może stwierdzić, jakie jest podłoże zgłaszanych objawów – czy psychogenne czy też somatogenne (wynikające ze schorzenia cielesnego). Dla przykładu niedoczynność tarczycy wywołuje symptomy depresyjne, takie jak brak chęci do życia, obniżenie nastroju, spadek libido, zaburzenia koncentracji, nadmierna senność. Wówczas w pierwszej kolejności Pacjent wymaga pomocy endokrynologicznej, a następnie psychiatrycznej. 

Zdarza się więc, że optymalny dobór farmaceutyków wymaga zlecenia dodatkowych badań, np. analizy krwi lub konsultacji z innym lekarzem, np. neurologiem.

Istnieją zatem problemy psychiczne wynikające z chorób somatycznych, ale często ich podłożem bywa przeżywanie trudnej sytuacji życiowej, np. rozpad związku, rodziny, przewlekłe choroby, wypadki.

Ważne, żeby zdać sobie sprawę, że choć istnieje wiele objawów psychicznych, które nie wymagają bezwzględnie interwencji psychiatrycznej, to są jednak choroby, w których leczeniu psychiatra jest niezastąpiony (np. schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, depresja o ciężkim przebiegu). W ich przypadku po ustabilizowaniu stanu Pacjenta przy pomocy medykamentów, do leczenia może włączyć się psychoterapeuta.

W Klinice w Radomiu psychiatrzy leczą m.in.: zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia snu, zaburzenia odżywiania się (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się), choroby otępienne, schizofrenię, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia osobowości, uzależnienia, zespół stresu pourazowego. Pomagają również osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną.

Wszyscy psychiatrzy zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy lekarskiej – zarówno odnośnie samego faktu leczenia, jak i jego przebiegu.

Lekarze psychiatrzy posiadają uprawnienia do wystawiania recept, zwolnień lekarskich, zaświadczeń oraz opinii lekarskich.

Close Menu