Zuzanna Bartczak

Psycholog Dzieci i Młodzieży, Specjalista Wspomagania Wczesnego Rozwoju

Jestem absolwentką psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, gdzie w ramach studiów realizowałam specjalność Wspieranie Rozwoju i Kształcenie. Ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS na kierunku Wczesna Interwencja i Wspomaganie Rozwoju Dziecka od 0 do 6 roku życia. Obecnie poszerzam swoją wiedzę z zakresu Diagnozy Klinicznej Dziecka i jego Rodziny na Uniwersytecie Warszawskim.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii, placówkach edukacyjnych oraz w Warsztatach Terapii Zajęciowej.
W celu podniesienia swoich kompetencji uczestniczyłam w licznych szkoleniach, kursach i webinariach, m.in.:
– Skala Inteligencji Stanford–Binet 5 – uprawnienia diagnostyczne
– Trening Umiejętności Społecznych
– Terapia Ręki – I stopień
– Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – I stopień
– Diagnoza i terapia zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży
– Bajkoterapia kliniczna
– Arteterapia
Close Menu