Szkolenia

Dla firm i instytucji

Oferujemy szkolenia psychologiczne dla firm i instytucji, które chciałyby m.in.:

  • zapobiegać wypaleniu zawodowemu pracowników,
  • usprawnić komunikację w organizacji,
  • pomóc załodze radzić sobie z pracą pod presją czasu, z trudnym klientem i innymi stresorami,
  • opracować adekwatny plan motywacyjny dla personelu,
  • nauczyć się lepiej wykorzystywać własny potencjał i poznać bariery hamujące rozwój organizacji i jej poszczególnych członków,
  • pomóc załodze uzyskać równowagę między życiem zawodowym a osobistym.


Close Menu