Warsztaty psychologiczne

Warsztaty psychologiczne mają formę cyklicznych lub intensywnych weekendowych spotkań grupowych. Łączą elementy teorii i praktyki. Dotyczą konkretnego zagadnienia i mają na celu rozwinięcie określonych umiejętności– np. warsztaty z zakresu asertywności, radzenia sobie ze złością, radzenia sobie ze stresem, warsztaty efektywnej komunikacji interpersonalnej, warsztaty efektywnej komunikacji małżeńskiej, warsztaty dotyczące poczucia własnej wartości czy rozpoznawania i wyrażania emocji.

Warsztaty psychologiczne organizowane są dla dorosłych, młodzieży i dzieci. W przypadku młodzieży i dzieci grupy tworzone są stosownie do wieku rozwojowego.

Close Menu