Kontakt

Zapraszamy do naszej siedziby głównej:

Psychoterapia, poradnictwo i wsparcie psychologiczne, diagnostyka psychologiczna

psycholog, psychoterapeuta

URSZULA PRZYBYŚ - LATARSKA

783 655 753

psycholog, psychoterapeuta

SABINA PRZYBYŚ

669 555 755

psycholog, psychoterapeuta

MARCIN BIELECKI

534 063 711

pedagog, psychoterapeuta

MONIKA HALAT

669 555 755

psycholog, psychoterapeuta
.

MARZENA SŁOŃ

530 214 225

psycholog, psychoterapeuta w procesie szkolenia

PAULINA WASILEWSKA

530 214 225

psycholog, psychoonkolog, neuropsycholog

IWONA RUTKA

530 214 225

Terapia uzależnień, terapia współuzależnienia

psycholog, pedagog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia, poradnictwo rodzinne, okołozawodowe, mediacje, wsparcie psychologiczne

EDYTA MOĆKO - JANKOWSKA

669 555 755

Farmakoterapia

lek. specjalista psychiatra

TOMASZ KRASOWSKI

505 997 587

lek. specjalista psychiatra

JAKUB ZARĘBA

531 700 035

lek. specjalista psychiatra

Maciej Grabowski

533 214 415

lek. specjalista psychiatra

Edyta Mazur

530 214 225

Farmakoterapia - gabinety współpracujące:

lek. specjalista psychiatra

ANDRZEJ KARCZEWSKI

502 713 654

lek. specjalista psychiatra

IZABELA GRALAK - WDOWIK

698 992 596

lek. specjalista psychiatra

EWA SZCZECIŃSKA

609 182 292

Adresy gabinetów współpracujących:

Close Menu