Anna Szewczyk

Terapeuta Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu, psycholog, pedagog specjalny

Jestem psychologiem, pedagogiem, doradcą zawodowym. Ukończyłam studia magisterskie z psychologii, pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (pedagogika resocjalizacyjna), studia magisterskie na kierunku Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna, studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Doradztwo zawodowe. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Prowadzę terapię rozwijającą umiejętności interpersonalne i kompetencje emocjonalno-społeczne, jak również wsparcie i pomoc psychologiczną.

Zajmuję się wspieraniem diagnozy ADHD z wykorzystaniem testu MOXO oraz diagnozy spektrum autyzmu (ASD) przy pomocy narzędzia ADOS 2.

Close Menu