Anna Szewczyk

pedagog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy

Jestem pedagogiem, oligofrenopedagogiem, doradcą zawodowym. Ukończyłam pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (pedagogika resocjalizacyjna), studia magisterskie na kierunku Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna, studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika, edukacja
i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Doradztwo zawodowe.

Na co dzień pracuję z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Od 10 lat staram się pomagać dzieciom w rozwijaniu ich umiejętności interpersonalnych oraz wzmacniać ich kompetencje emocjonalno – społeczne. Cały czas poszerzam swoje kwalifikacje. Obecnie kończę studia podyplomowe na kierunku Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz podjęłam studia na kierunku Psychologia.

Close Menu