Anna Szewczyk

Terapeuta Zaburzeń ze Spektrum Autyzmu, Pedagog, Oligofrenopedagog, Doradca Zawodowy

Jestem pedagogiem, oligofrenopedagogiem, doradcą zawodowym. Ukończyłam pedagogikę specjalną na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (pedagogika resocjalizacyjna), studia magisterskie na kierunku Pedagogika społeczna i terapia pedagogiczna, studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika, edukacja 

i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Doradztwo zawodowe. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Na co dzień pracuję z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Od 10 lat staram się pomagać dzieciom w rozwijaniu ich umiejętności interpersonalnych oraz wzmacniać ich kompetencje emocjonalno-społeczne. Cały czas poszerzam swoje kwalifikacje. Obecnie  podjęłam studia na kierunku Psychologia.

Close Menu