Monika Halat

Pedagog, psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Ukończyłam Psychopedagogikę Specjalną na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, którego członkiem jestem od 2017 roku. 
W 2019 roku wzięłam udział w fakultecie Psychodynamiczna Psychoterapia Dzieci i Młodzieży, prowadzonym przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. 
Moja praca psychoterapeutyczna podlega stałej superwizji certyfikowanych superwizorów. 
Ukończyłam również studia podyplomowe na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną.

 

Close Menu