Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne służy doraźnej pomocy w zidentyfikowaniu występujących problemów, określeniu czynników, które je podtrzymują i znalezieniu najlepszych możliwych rozwiązań.

Poradnictwo psychologiczne często pomaga przeformułować sposób myślenia o problemie, eliminując tym samym poczucie bezradności wobec niego, sprawiając, że problem przestaje być przeżywany wyłącznie jako porażka, ale raczej jako nowe doświadczenie, sprawdzenie się w nowej sytuacji, wyzwanie.

Psycholog bazuje w pracy z osobą przeżywająca trudności na jej mocnych stronach, pokazując jej tym samym, jakie ma zasoby do przezwyciężenia kryzysu.

Psycholog pomaga odzyskać równowagę emocjonalną, odreagować napięcie i niepokój wywołane przez trudną sytuację.

Z poradnictwa psychologicznego korzystają np. osoby w sytuacji rozwodu – niekiedy nazywa się je wtedy poradnictwem okołorozwodowym. Psycholog może wówczas pomóc zminimalizować wpływ takiej decyzji rodziców na funkcjonowanie dzieci, mediować między stronami, by zapobiec narastaniu i przedłużaniu się trwania konfliktu.

Close Menu