Psychoterapia EMDR

Terapia EMDR co to jest?

Terapia EMDR to forma psychoterapii, której nazwa pochodzi od pierwszych liter angielskiego Eye Movement Desensitization and Reprocesing i polega na przywoływaniu bolesnego wspomnienia, skupieniu uwagi na uczuciach i myślach, które ono powoduje i jednocześnie stymulacji obu półkul mózgowych, najczęściej poprzez ruch gałek ocznych.
EMDR łączy w sobie elementy wielu podejść psychoterapeutycznych, jednakże nie wymaga ani szczegółowej narracji traumatycznego wydarzenia, ani prac domowych.
Jest to terapia, która uwzględnia aspekt neurofizjologiczny, tzn. że podczas sesji EMDR pracuje się zarówno z silnymi emocjami, jak i negatywnymi przekonaniami oraz reakcjami z ciała.

Terapia EMDR dla kogo?

Jest skierowana do osób, które w przeszłości doznały traumy takiej jak przemoc fizyczna i psychiczna, gwałt, wypadek. Sprawdza się szczególnie w leczeniu zespołu stresu pourazowego. Coraz częściej wykorzystywana jest również w przypadku  pacjentów doświadczających chronicznego bólu, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania, przy leczeniu uzależnień od substancji psychoaktywnych. Wiek pacjenta nie ma znaczenia, może być wykorzystywana zarówno u małych pacjentów, jak i u osób starszych.

Jak wygląda terapia EMDR?

Psychoterapeuta przygotowuje Pacjenta do terapii tak,aby przywoływanie bolesnych wspomnień i emocji z nim związanych odbywało się w sposób bezpieczny.
Składa się ona z 8 faz: wywiad od pacjenta, przygotowanie pacjenta (m.in. nauka technik radzenia sobie ze stresem), ocena pierwotnych aspektów wspomnienia, desensytyzacja (odczulanie) wspomnienia urazowego, instalacja przekonania pozytywnego, skan ciała, zamknięcie i reewaluacja (ponowna ocena).

Close Menu