Sabina Przybyś

psycholog, dyplomowany psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej

Jestem absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na którym jako kierunek studiów wybrałam psychologię oraz dyplomowanym psychoterapeutą po ukończonym czteroletnim całościowym szkoleniu z zakresu psychoterapii, wypełniającym standardy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w ramach Szkoły Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Jestem również wpisana w poczet członków ostatniego z wymienionych Towarzystw. Doświadczenie kliniczne zdobywałam na oddziale psychiatrii Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, na oddziałach Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu, w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Somatycznie i Psychicznie Chorych „Nad Potokiem” im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Pałacyk”, na Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnień oraz w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia NZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu, współpracując z Fundacją „Światło dla Życia” zajmującą się leczeniem zaburzeń jedzenia, w Poradni Zdrowia Psychicznego NeuroPuls. Pracuję pod stałą indywidualną superwizją certyfikowanego superwizora psychoterapii, jak również pogłębiam swoją wiedzę profesjonalną w ramach 3-letniej absolwenckiej grupy superwizyjnej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

Close Menu