Sabina Przybyś

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Jestem absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na którym jako kierunek studiów wybrałam psychologię oraz certyfikowanym psychoterapeutą Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej po ukończonym czteroletnim całościowym szkoleniu z zakresu psychoterapii, wypełniającym standardy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej w ramach Szkoły Psychoterapii Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Ukończyłam również 3-letnią absolwencką grupę superwizyjną Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego prowadzoną przez dr Piotra Drozdowskiego – emerytowanego ordynatora Oddziału Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości Katedry i Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum UJ, przygotowującą do egzaminu certyfikacyjnego. Doświadczenie kliniczne zdobywałam na oddziale psychiatrii Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, na oddziałach Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu, w Domu Pomocy Społecznej dla Przewlekle Somatycznie i Psychicznie Chorych „Nad Potokiem” im. Bohdany „Danuty” Kijewskiej w Radomiu, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii „Pałacyk” w Radomiu, na Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnień oraz w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia NZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu, współpracując z Fundacją „Światło dla Życia” zajmującą się leczeniem zaburzeń jedzenia, w Poradni Zdrowia Psychicznego „Neuropuls”. Jestem współzałożycielką Mazowieckiej Kliniki Psychoterapii i Psychiatrii, gdzie obecnie zajmuję się leczeniem Pacjentów metodą psychoterapii indywidualnej i grupowej. Pracuję pod stałą superwizją certyfikowanego superwizora psychoterapii.

Close Menu