Urszula Przybyś-Latarska

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzytwa Psychologicznego

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, uzyskując tym samym tytuł dyplomowanego psychoterapeuty psychodynamicznego. Jestem także członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Praktykę kliniczną zdobywałam w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu, na oddziale psychiatrycznym Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową w NZOZ Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu, w NZOZ Poradni Zdrowia Psychicznego NeuroPuls w Radomiu, w Centrum Medycznym Corten Medic.
Moja praca psychoterapeutyczna podlega stałej superwizji certyfikowanych superwizorów związanych z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Przez 6 lat byłam superwizantką dr Piotra Drozdowskiego –  psychiatry, psychoterapeuty i superwizora psychoterapii, posiadającego certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Naukowej Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, długoletniego kierownika Oddziału Nerwic i Zaburzeń Osobowości Kliniki Psychiatrycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Współpracowałam również w ramach superwizji z superwizorką Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, jako psychoterapeuta pracującą od 1969 r. Magdaleną Nałęcz -Nieniewską. Obecnie jestem superwizantką dr Katarzyny Wrzesień – lekarza psychiatry, certyfikowanego psychoterapeuty i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, superwizora i analityka Instytutu Analizy Grupowej „Rasztów”. Stale podnoszę swoje kompetencje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach, seminariach, konferencjach i sympozjach naukowych. Ukończyłam kurs dotyczący analizy marzeń sennych w praktyce klinicznej, obecnie w Klinice jako Zespół uczestniczymy w kolejnym szkoleniu z zakresu psychoterapii grupowej.

Close Menu