Urszula Przybyś-Latarska

psycholog, dyplomowany psychoterapeuta, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej, uzyskując tym samym tytuł dyplomowanego psychoterapeuty psychodynamicznego. Jestem także członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Praktykę kliniczną zdobywałam w Samodzielnym Wojewódzkim Publicznym Zespole Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu, na oddziale psychiatrycznym Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową w NZOZ Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Radomiu, w NZOZ Poradni Zdrowia Psychicznego NeuroPuls w Radomiu, w Centrum Medycznym Corten Medic.
Moja praca psychoterapeutyczna podlega stałej superwizji certyfikowanych superwizorów związanych z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jestem superwizantką dr Piotra Drozdowskiego –  psychiatry, psychoterapeuty i superwizora psychoterapii, posiadającego certyfikaty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Naukowej Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, długoletniego kierownika Oddziału Nerwic i Zaburzeń Osobowości Kliniki Psychiatrycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; oraz psychologa, superwizorki Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, jako psychoterapeuta pracującej od 1969 r. Magdaleny Nałęcz -Nieniewskiej. Stale podnoszę swoje kompetencje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach, seminariach, konferencjach i sympozjach naukowych. Ukończyłam także kurs dotyczący analizy marzeń sennych w praktyce klinicznej.

Close Menu